مطمئنا هر فردی در منزل چند جفت کفش دارد که این تعداد با افزایش تعداد افراد خانواده بیشتر می شود. به منظور عدم آسیب به هر یک از کفش ها در هنگام اسباب کشی و باربری می بایست اقداماتی انجام گیرد که ما در این مقاله به این مسئله خواهیم پرداخت.بنابراین با توجه به تعداد کفش هایی که در هر خانوار وجود دارد بسته بندی هریک از آن ها دارای جایگاه ویژه ای می باشد.با توجه به اهمیت موضوع ، پیش از سپردن اسباب و اثاثیه به باربری تهران پیشنهاد به بسته بندی صحیح کفش ها جهت هرگونه آسیب در هنگام باربری می شود.


بسته بندی کفش ها بر اساس مدل آن ها

انواع مدل های کفش که مورد استفاده افراد خانوار قرار می گیرد دارای ویژگی های خاصی است که می بایست جهت جابجایی آن ها مورد توجه قرار گیرد. کفش های اسپرت یا ورزشی ، کفش های رسمی ، کفش های پاشنه بلند و... هریک نیازمند بسته بندی صحیح جهت انجام باربری هستند.تفکیک هریک از کفش ها به منظور بسته بندی آن ها می بایست در اولویت اول قرار گیرد.

بسته بندی اثاثیه منزل


همچنین در هر خانواده ای کفش هایی وجود دارد که به هر دلیل غیر قابل استفاده هستند که آن ها هم می بایست پس از دسته بندی و جدا کردنشان از دیگر کفش ها تکلیفشان روشن گردد. می توان پس از تمیز کردن این کفش ها ، آن ها را به دیگران هدیه داد و یا در صورت عدم شرایط مناسب کفش ها از بسته بندی و جابجایی آن ها صرف نظر کرد.


حال که دسته بندی کفش ها بر اساس مدل کفش انجام شد می توان اقدام به بسته بندی آن ها نمود. بر اساس مدل کفش ها بسته بندی هریک از آن ها به شرح زیر می باشد:

نحوه بسته بندی کفش های پاشنه دار

این کفش ها که عموما زنانه و مناسب میهمانی ها هستند می بایست مورد توجه بیشتری جهت آسیب قرار گیرند. در صورتی که هریک از آن ها دارای جعبه مخصوص خود هستند می بایست در جای خود قرار گیرند و درب جعبه به وسیله چسب محکم شود.اما در صورتی که جعبه آن ها وجود ندارد می بایست پیش از بسته بندی از روزنامه باطله های مچاله شدن در کارتن و یا پارچه هایی دور و داخل آن ها جهت عدم آسیب به کفش های پاشته بلند استفاده کرد.این کار برای هر جفت کفش الزامی می باشد.پس از این که هریک از لنگه های کفش به صورت مجزا بسته بندی شد می توان تمامی این مدل کفش ها را در یک جعبه محکم قرار داد و درب جعبه را با چسب محکم کرد.


استفاده از پلاستیک های حباب دار و قرار دادن هر جفت کفش در داخل آن پس از انجام بسته بندی و پیش از قرار دادن آن ها در جعبه پیشنهاد مناسبی می باشد.چیدن منظم کفش ها در جعبه مذکور علاوه بر جا گرفتن کمتر آن ها در جعبه سبب تضمین سلامت آن ها در هنگام باربری و اسباب کشی می شود.همچنین ترتیب قرارگیری کفش های پاشنه بلند بر روی هم به گونه ای باشد که فشار بر روی آن ها وارد نشود.در صورت وجود فضای خالی در جعبه می توان از روزنامه باطله مچاله شده در بین فضاهای خالی استفاده کرد.


نحوه بسته بندی کفش های ورزشی و اسپرت

پس از آن که کفش ها را تمیز کردید اقدام به پر کردن فضای داخلی آن ها با روزنامه باطله نمایید تا در هنگام ایجاد فشار بر روی کفش ، دچار له شدگی نشوند.سپس پس از روزنامه پیچی می توان آن ها را در پلاستیک های حباب دار قرار داد و محکم بست و به طور منظم در جعبه قرار داد.بر روی جعبه هایی که مدل های مختلف کفش در آن قرار داده شده است می توان برچسب زد تا محتویات درون جعبه پیش و پس از اسباب کشی و حمل بار به وسیله باربری تهران مشخص باشد.


انجام بسته بندی کفش ها با استفاده از چمدان های خالی

قطعا در منزل هر کسی چمدان هایی با سایز های مختلف وجود دارد که می توان از فضای خالی آن ها برای وسایلی نظیر کفش استفاده کرد. شما می توانید پس از تمیز کردن کفش ها و قرار دادن آن ها در کیسه های حباب دار به طور مرتب آن ها را در داخل چمدان های خالی قرار داده تا فضای پرت چمدان ها به وسیله آن ها پر شود و سبب سالم ماندن کفش ها در هنگام اسباب کشی شود.

باربری تهران


وسایل مورد نیاز برای بسته بندی کفش:

• روزنامه باطله

• کیسه های حباب دار

• کارتن های محکم

• چسب پهن


نکات مهمی جهت بسته بندی و جابجایی کفش ها در هنگام اسباب کشی

✔ شستن و تمیز کردن کفش ها پیش از بسته بندی جهت عدم بو گرفتن و انتقال آلودگی (اعم از کفی کفش ها)

✔ بسته بندی کامل کفش ها جهت جلوگیری از ورود هرگونه رطوبت به داخل کفش

✔ پر کردن کفش ها با استفاده از کاغذ یا روزنامه باطله به منظور عدم له شدگی آن ها در هنگام باربری

✔ تفکیک و چیدن مرتب کفش ها در داخل جعبه و اطمینان از ثابت ماندن آن ها در داخل کارتن بسته بندی

✔ عدم قرار دادن کفش های در سایر کارتن ها در هنگام بسته بندی اثاثیه منزل

✔ و...


در پایان اگر قصد استفاده از خدمات باربری تهران جهت حمل بار خود و بسته بندی اثاثیه منزل را داشته باشید می توانید با کارشناسان شرکت هانی بار جهت ارائه مشاوره و تخمین هزینه باربری بنمایید.